در بازدید از مجتمع قضایی خانواده؛

آیت الله رییسی: طلاق توافقی نباید به سهولت صورت گیرد

آیت الله رییسی: طلاق توافقی نباید به سهولت صورت گیرد به گزارش رصد كالا رئیس قوه قضاییه در بازدید سرزده از مجتمع قضایی خانواده شماره یك استان تهران اظهار داشت: احیای نقش قاضی مشاور زن در مجتمع های قضایی یكی از ضرورت های مهم برای حل مشكلات مجتمع های خانواده است.


به گزارش رصد کالا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، آیت الله رئیسی رئیس قوه قضاییه امروز (چهارشنبه) در بازدید سرزده از مجتمع قضایی خانواده شماره یک استان تهران، بعد از بازدید از این مجتمع و دیدار رو در رو با مراجعه کنندگان، کارکنان و قضات، با حضور در جمع کارکنان و قضات این مجتمع نکات مهمی را در رسیدگی به پرونده های مربوط به مسائل خانواده بیان نمود. آیت رئیسی ضمن قدردانی از زحمات کارکنان و قضات مجتمع قضایی خانواده شماره یک استان تهران، با اعلان اینکه طبق آیات و روایات، اساس و بنیان خانواده بر مودت، رحمت و عشق ورزی بنا شده است، اظهار داشت: رابطه زوجیت یک ارتباط حقوقی است، اما اساس و پایه آنرا دلدادگی تشکیل می دهد. رئیس قوه قضاییه با تاکید بر این نکته که تمام تلاش ها باید معطوف به استواری بنیان خانواده باشد، اظهار داشت: عدم گسست خانواده یک اصل اساسی است و تمام کوشش های فرهنگی، اجتماعی، قضایی و سیاسی ما باید برای حفظ بنیان خانواده باشد. رئیسی ضمن تاکید بر لزوم لطمه شناسی دقیق مشکلات موجود در بنیان خانواده که باید توسط دانشگاهیان، حوزویان و مسئولان بخش های مختلف کشور صورت گیرد، اشاره کرد: اگر نظام خانواده به هر شکلی گرفتار لطمه و تزلزل شود، دادگاه چاره این لطمه ها نیست، بلکه دادگاه آخرین مرحله حل این لطمه و مشکل است. رییسی با تاکید بر لزوم تقویت نظام حکمیت برای مسائل خانواده، آنرا راهکاری عنوان نمود که قرآن کریم برای مسائل و دعاوی خانوادگی مطرح کرده است. رئیس قوه قضاییه با اعلان اینکه قرآن کریم راهکار حل مسائل خانواده را حکمیت عنوان کرده است، خطاب به قضات اظهار داشت: اهمیت حکمیت در اینجاست که ممکنست شما یک حکم طلاق صادر کنید و یک روز بعد سازش صورت گیرد یا بالعکس یک حکم سازش صادر کنید، ولی هیچ گاه این سازش اتفاق نیافتد. رئیسی اشاره کرد: آنچه در موضوع حکمیت اهمیت فراوانی دارد این است که وابستگان و پیوستگان زوجین که شاهد عقد بودند، برای حکمیت و سازش زوجین در هنگام بروز مشکل نیز وارد میدان شوند و با کدخدامنشی و ریش سفیدی موضوع را فیصله دهند. رئیسی، احیای نقش قاضی مشاور زن در مجتمع های قضایی را یکی از ضرورت های مهم برای حل مشکلات مجتمع های خانواده و حرکت به سمت اصل حکمیت در این پرونده ها عنوان نمود و اضافه کرد: از کارهای مهمی که در این دوره باید صورت گیرد، استفاده از ظرفیت بانوان در قضاوت است. رئیس قوه قضاییه سازوکارهای حل اختلاف، داوری و مشاوره را از مهم ترین سازوکارهای قبل از دادگاه عنوان نمود که باید فعال شوند و در مجموع راهبرد حکمیت در موضوع پرونده های خانواده را تقویت کند تا کار به دادگاه ها و محاکم نرسد. رئیسی با اعلان اینکه مسائل مربوط به خانواده و زن، مسائلی چند ساحتی است که نباید آنرا فقط یک مسئله حقوقی دانست، عنوان کرد: موضوعات مربوط به خانواده و زن، همچون مباحث چند رشته ای هستند و بنا بر این مطالعات و راهکارهایی که درباره آنها ارائه می شود باید چند رشته ای باشند. رئیس قوه قضاییه همین طور به مسئله مهریه اشاره نمود و اضافه کرد: از مهریه در متون دینی بعنوان صداق یاد شده که صداق به معنای نشانه صداقت طرفین است. برهمین اساس مهریه نباید به سلاحی بین دو طرف برای کشمکش آنها تبدیل گردد. گاهی زوج بواسطه مهریه بر زوجه ظلم می کند و گاهی این ابزار توسط زوجه مقابل زوج استفاده می شود. وی با اعلان اینکه مهریه حقی بر جانب زوجه است که حتما باید پرداخت گردد، اظهار داشت: مهریه برعهده زوج است و اگر زوج توانایی پرداخت آنرا نداشته باشد، باید مهریه را تقسیط کرد، ولی این مساله به معنای ساقط شدن دِین از او نیست. از طرف دیگر هم اگر افرادی برای فرار از پرداخت دِین اموال خودرا به نام کس دیگری کنند، این خود مجدداً یک جرم دیگری است که نباید با آن مماشات کرد. رئیس قوه قضاییه با اشاره به ضرورت وجود سازوکار پشتیبانی و اطلاعاتی برای قاضی اظهار داشت: وقتی یک زن برای مهریه یا نفقه خود به عدلیه و دستگاه قضایی پناه می آورد، قاضی باید به اطلاعات و حساب های طرف مقابل دسترسی داشته باشد تا اگر ظلمی به او روا شده، بتواند از این ظلم جلوگیری کند. رئیسی با اعلان اینکه مهریه دِینی است که باید پرداخت گردد و کسی نگفته این دِین نباید پرداخته شود، اشاره کرد: ما گفته ایم اگر احراز شود که زوج توانایی پرداخت مهریه را ندارد، راهکار پرداخت مهریه توسط او «زندان رفتن» نیست. رئیس قوه قضاییه با اشاره به جدی گرفتن موضوع «عاطفه مادری» توسط قضات خانواده، اظهار داشت: من از مردانی که رحم و مروت ندارند و بعضاً برای هفته ها و ماه ها، مادر را از دیدن فرزندشان محروم می کنند، تعجب می کنم. مگر می شود به عاطفه مادری بی توجه بود؟ مادران در این مواقع به عدلیه پناه می آورند تا اجازه ندهند نسبت به عاطفه مادری آنها این ظلم فاحش صورت گیرد. حتما باید جلوی این نوع روحیات که بخواهد حق فرزند را نادیده گرفت، گرفته شود. رئیس قوه قضاییه با اعلان اینکه خانمی که به عدلیه پناه می آورد، حتما باید از او رفع ظلم شود، اظهار داشت: ما باید سازوکاری در دادگستری ایجاد نماییم که اجازه داده نشود ظلم جدایی طولانی مدت فرزند از مادر اتفاق بیفتد. ما باید دسترسی قاضی به اسناد و اطلاعات را به نحوی ایجاد نماییم که به دسترسی افراد به حقوق شان کمک نماید. رئیسی همین طور با اعلان اینکه نباید اجازه داد که طلاق توافقی به سهولت صورت گیرد، اظهار داشت: طلاق توافقی عموماً مربوط به ماه های اول زندگی است و ما در اینجا باید ارزیابی نماییم که آیا این طلاق درست است یا درست نیست. نقش حکمیت، مشاوره و ریش سفیدی در موضوع طلاق های توافقی بسیار موثر است. رئیس قوه قضاییه ضمن انتقاد از آن دسته دفاتر مشاوره ای که در مرحله اول مراجعه یکی از زوجین، آنها را سریعاً به طلاق سفارش می کنند، اظهار داشت: دعاوی حوزه خانواده، وکلای خاصی را می طلبد. درست است که وکلا از موضوعات حقوقی باخبر هستند، اما این کافی نیست و وکلای مربوط به دعاوی خانواده باید با مسائل این حوزه آشنا باشند. مشاهده می شود که برخی دفاتر مشاوره در همان مرحله اول مراجعه خانواده، بجای آنکه طرفین را به سازش دعوت کنند آنها را به جدایی سفارش می کنند. این کار نه شرعی، نه حقوقی و نه متناسب با سیاست های نظام است. هر کس که مشاور روانشناسی بود لزوماً نمی تواند مشکلات خانواده ها را حل کند. رئیسی دادگاه را آخرین مرحله رسیدگی به مشکلات خانواده دانست و در همین زمینه بر نقش شوراهای حل اختلاف در بخش خانواده و حوزه مشاورت پیش از دادگاه خانواده، تاکید نمود. رئیس قوه قضاییه با اعلان اینکه یکی از فاکتورهای تلاش در مجتمع های قضایی خانواده، وقت گذاشتن قضات بر روی یک پرونده برای صلح و سازش است، اظهار داشت: همانطور که شورای حل اختلاف کارآمد آن شورایی است که صلح و سازش بیشتری داشته باشد، مجتمع قضایی کارآمد هم آن مجتمعی است که صلح و سازش بیشتری در آن دیده شود. خانمی که مسئول شعبه شورای حل اختلاف بودند گفتند که ما ۵۰ درصد مسائل خانواده را در شعبه شورای حل اختلاف حل می نماییم که این آمار، آمار خیلی خوبی است. رئیس قوه قضاییه مسئله دادگاه های خانواده را یکی از محورهای مهم تحولی در دوره جدید قوه قضاییه برشمرد و تاکید کرد: امید است با اقدامات در نظر گرفته شده تحول قابل توجهی در حوزه دادگاه های خانواده صورت بگیرد. امیدواریم حداکثر ظرف مدت سه ماه، با نگاه به سیاست های جدید نظیر تقویت بخش های پیش از دادگاه و احیای نقش مشاورین و قضات زن، شرایط متفاوتی برای مجموعه های دادگاه های خانواده داشته باشیم. رئیسی عنوان کرد: کاهش احکام مربوط به بازداشت در دادگاه های خانواده، کار بسیار خوبی است چونکه هم دوره کروناست و هم اینکه با صرف بازداشت فرد، پول تهیه نمی گردد.


منبع:

1399/08/16
13:08:30
5.0 / 5
1686
تگهای خبر: ارز , دستگاه , مشاوره
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۳ بعلاوه ۴
رصدکالا
rasadkala.ir - حقوق مادی و معنوی سایت رصد كالا محفوظ است

رصد كالا

یافتن بهترین قیمت برای کالاها