دست و پنجه نرم کردن بازنشستگان با مشکل مسکن

دست و پنجه نرم کردن بازنشستگان با مشکل مسکن به گزارش رصد کالا ایلنا نوشت: بر طبق نظرسنجی  که با روش مصاحبه ای و بصورت پرسش نامه تلفنی از میان 250 بازنشسته انجام شده، بیشتر بازنشستگان از مبلغ پایین مستمری خود اظهار نگرانی کرده اند.
طی یک نظرسنجی به عمل آمده از بازنشستگان عضو یا در رابطه با کانون بازنشستگان تامین اجتماعی، مطالبات و اولویت های این گروه از جامعه مورد سنجش قرار گرفت.
این نظرسنجی با روش مصاحبه ای و بوسیله تماس تلفنی و از میان ۲۵۰ بازنشسته عضو کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهیه شده است. این نمونه آماری از میان حدود سی هزار نفر از اعضا و یا افراد در رابطه با کانون بازنشستگان تامین اجتماعی کل کشور انتخاب شده است.
براساس این نظرسنجی، اولویت های بازنشستگان تامین اجتماعی، مسائلی چون افزایش حقوق بازنشستگان و اندک بودن مستمری دریافتی به نسبت هزینه ها و چالش مسکن بازنشستگان تامین اجتماعی بوده است.
در این نظرسنجی حدود ۴۸ درصد بازنشستگان عدم تمایل خودرا به شرکت در انتخابات کانون بازنشستگان مطرح نمودند. همین طور تنها دو درصد از بازنشستگان اعلام کردند که در حوزه دریافت مستمری و کفایت آن جهت زندگی نگرانی ندارند.
اصلی ترین اعتراض این بازنشستگان به سازمان تامین اجتماعی برخورد نامناسب با آنان در هنگام مراجعه است. بیش از ۴۱ درصد نیز به بی توجهی بازنشستگان هنگام مراجعه به ادارات مربوط به عنوان نقد اصلی اشاره کرده اند.
گفتنی است شصت و سه درصد بازنشستگان در این نظرسنجی اعلام نمودند که بعد از سال ۱۳۹۰ بازنشست شده اند. نیمی از بازنشستگان نیز اعلام نمودند که در سن بازنشستگی هنوز از داشتن منزل شخصی بی بهره هستند و مشکل مسکن از دغدغه های اصلی آنان است.
نگرانی های بازنشستگان
این گزارش در حوزه دغدغه های بازنشستگان و اولویت های آنها به ترتیب میزان نگرانی بازنشستگان پاسخگو و عضو کانون بازنشستگی تامین اجتماعی را با نظرسنجی فهرست کرده است:
الف- ۹۸ درصد بازنشستگان به میزان زیاد از پایین بودن مبلغ دریافتی مستمری خود نگرانند.
ب- ۸۲ درصد به میزان زیاد از تامین هزینه درمان و سقف اندک آن نگرانند.
ج- ۷۲ درصد به میزان زیاد از دسترسی به خدمات درمانی و کیفیت آن نگران هستند.
د- ۵۶ درصد به میزان زیاد از ناتوانی صندوق در پرداخت مستمری های موجود نیز نگران هستند.
ه- ۴۷ درصد به میزان زیاد نگران ورشکستگی صندوق تامین اجتماعی هستند.
و- جالب تر از همه این که وضعیت شستا به عنوان منبع اصلی منابع مالی صندوق، اعضا را نگران نمی کند و فقط ۱۸ درصدشان به میزان زیاد نگران سرنوشت شرکت های شستا یا فروش آنها به عنوان بازوی سرمایه گذاری ثروت های درون صندوق هستند.
ز- در مجموع ۹۷ درصد اعضا به میزان زیاد نگران آینده خود در سالهای باقی مانده زندگی خویش هستند.
مهم ترین نقد به سازمان تامین اجتماعی
در این نظرسنجی بیش از۳۰ درصد اعضا نداشتن سیاست روشن برای حل مشکلات مالی صندوق را مهم ترین نقد خود به سازمان تامین اجتماعی دانسته اند. ۲۷ درصدشان نیز نداشتن برنامه روشن برای حل مشکلات رفاهی بازنشستگان را مهم ترین نقد دانسته اند.
در مقابل ۴۱ درصد نیز به بی توجهی بازنشستگان هنگام مراجعه به ادارات مربوط به عنوان نقد اصلی اشاره کرده اند.
در حقیقت نقد سوم که فقط نیازمند یک اصلاح رفتاری است، می تواند سبب رضایت مندی زیادی میان بازنشستگان شود. شاید یکی از علل بالا بودن میزان نگرانی های آنان همین نوع برخوردها و بی توجهی ها باشد.
آشنایی با کانون بازنشستگان و انتظارات از آن
براساس این گزارش پژوهشی، ۸۵ درصد پاسخگویان عضو کانون بازنشستگان منطقه خود بودند و ۸۱ درصد پاسخگویان با کانون آشنایی داشتند. در صورتیکه بیش از این تعداد عضو کانون هستند. این نشان میدهد که قسمتی از این عضویت ها حالت اداری دارد و توجه چندانی به ماهیت عضویت خود در این کانون ها ندارند.
براساس این نظرسنجی، از میان کسانی که با کانون آشنایی دارند، درباره ماموریت های کانون تفاوت نظر نسبی وجود دارد. حدود ۵۰درصد از آنان ماموریت اصلی کانون را پیگیری مطالبات بازنشستگان از دولت و صندوق معرفی کردند، ۲۹ درصد نیز انجام مستقل برخی خدمات مثل وام، خرید کالا، و کمک در امور درمانی و… را ماموریت اولویت اول دانستند، و ۹ درصد نیز معتقدند که کانون کار چندانی نمی تواند انجام دهد.
شرکت در انتخابات کانون بازنشستگان
از میان این افراد فقط ۳۱ درصدشان تا حالا در انتخابات کانون شرکت کردند، و بیش از دو سوم آنان هیچ وقت در انتخابات کانون شرکت نکرده اند، و این ظرفیت بالایی برای جذب افراد برای شرکت در انتخابات پیش رو به وجود آورده است.
نکته مهم تر ادامه این پرسش است که ۲۴درصد از پاسخگویان شرکت نکرده در انتخابات، گفته اند که با شرکت خود می توانند کانون قوی تری تشکیل دهند، البته تعداد افراد ناامید بیشتر هستند، و ۴۲ درصد بازنشستگان را می سازند. در مجموع اگر افراد را به ۳ دسته مساوی تقسیم نماییم، یک دسته در انتخابات شرکت کردند، دسته دوم شرکت نکردند ولی به شرکت و قدرت بخشیدن به کانون اعتقاد دارند، و دسته سوم شرکت نکردند و چنین اعتقادی هم ندارند، پس در ادامه هم شرکت نخواهند کرد.
بنابراین حدودا بیش از آن اندازه که گفته اند در انتخابات پیش رو شرکت خواهند کرد، ظرفیت این وجود دارد که افراد جدید را به شرکت در انتخابات جذب کرد.
از پاسخگویان پرسیده شد که آیا از فعالان کانون که بیش از همه برای بازنشستگان کار می کند، کسی را می شناسند، که فقط ۲۶ درصد پاسخ مثبت داده اند هنگامی که گفته شده است آنان را نام ببرید، کمتر از۲۰ درصد پاسخ دادند.
پاسخگویان در پاسخ به این پرسش که «آیا این دفعه در انتخابات کانون بازنشستگان شرکت خواهید کرد؟» که ۳۸درصد پاسخ مثبت داده و ۱۶درصد پاسخ منفی اعلام نمودند. همین طور ۴۶درصد از بازنشستگان اعلام نمودند که هنوز تصمیمی نگرفتند. در این میان ۳۷درصد اعلام نمودند که کانون بازنشستگان تامین اجتماعی عملکرد خوب یا متوسط داشته است و مابقی (۴۸درصد ضعیف و ۱۴درصد اعلام بی اطلاعی از نوع مدیریت) را اعلام کردند.
متغیرهای فردی نظرسنجی
بازه های سنی و بازنشستگی و جنسیتی این نظرسنجی نیز به این شرح است:
۷۹ درصد پاسخگویان مرد و ۲۱ درصد زن هستند.
۱۲ درصد آنان قبل از سال ۱۳۸۵ بازنشسته شدند.
۱۵ درصد در فاصله سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ بازنشسته شدند.
۳۱ درصد در فاصله سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ بازنشسته شدند.
۳۲ درصد در فاصله سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ بازنشسته شدند.
این نشان دهنده افزایش تعداد بازنشستگان در سالهای پیش رو است.
همچنین میانگین دریافتی مستمری آنان حدود ۶.۱میلیون تومان در ماه است. ۳۷ درصد، مبلغ ۴ میلیون تومان و کمتر مستمری دریافت می کنند و ۳۱ درصد، میان مبلغ ۴ تا ۶ میلیون تومان۲۰ درصد، میان مبلغ ۶ تا ۹ میلیون تومان دریافت می کنند. ۷.۵ درصد پرسش شوندگان نیز اعلام نمودند که مستمری بالای ۹ میلیون تومان دریافت می کنند.
سطح تحصیلات بازنشستگان بدین سان است که: ۲۳ درصد زیر دیپلم، ۶۴ درصد دیپلم و فوق دیپلم، ۱۴ درصد نیز کارشناسی و بالاتر هستند. بیش ترین نسبت بازنشستگان در بین کسانی است که تعداد اعضای خانوار آنان ۳ نفر است، که ۳۹ درصد آنان را شامل می شود. میانگین اعضای خانوار اندکی بیش از ۳ نفر یعنی ۳٫۱ نفر است.
اکثر بازنشستگان اعلام نمودند که وضعیت مسکن آنان اصلا مطلوب نمی باشد و آمارگیری به عمل آمده نشان داد که در بحث مسکن بازنشستگان تامین اجتماعی به نسبت همسن های خود خارج از این صندوق، از میانگین کشور برخورداری پایین تری را دارند. در بین بازنشستگان فقط ۵۱ در صدشان دارای واحد مسکونی ملکی هستند و ۲ درصد نیز در خانه های سازمانی زندگی و ۴۷ درصد بقیه مستأجر هستند. به عبارت دیگر تلاش برای صاحب مسکن کردن آنان مهم تر از هر چیز دیگری است.
منطقه سکونت بازنشستگان عضو، بیش از هر جا در مناطق ۱۰.۱۱ و ۱۲ تهران است که نشان دهنده نفوذ کمتر کانون در مناطق کارگرنشین تر تهران مناطق مثل ۱۵.۱۶، ۱۷.۱۸ و ۱۹ است، و مناطق متوسط نیز تا حدی میان این دو قرار دارند، مثل مناطق ۴ تا ۸ این نتیجه نشان میدهد که باید اقداماتی برای جذب بازنشستگان کارگر مناطق پایین شهر نیز به عمل آید.
بیماری و بیمه تکمیلی
۱۷ درصد پاسخگویان خودشان یا یکی از اعضای خانواده شان گرفتار یک بیماری مزمن و خاص بودند، و این هزینه سنگینی را بر آنان بار می کند. حدود نیمی از این گروه دارای بیماری مزمن و خاص گرفتار سرطان بوده اند. (خود یا همسرشان خوشبختانه حدود ۹۹درصد کل پاسخگویان بیمه تکمیلی دارند، که بخش مهمی از این هزینه ها را پوشش می دهد.)


بیشتر بخوانید: خبر مهم درباره حقوق بازنشستگان/ دولت به دنبال فرمول جدید برای افزایش حقوق مستمری بگیران بازنشستگان بخوانند/ حقوق بازنشستگان بالاخره افزایش پیدا می کند؟


۲۲۰ ۲۵۶منبع:

1401/05/08
10:51:17
5.0 / 5
213
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۲
رصدکالا
rasadkala.ir - حقوق مادی و معنوی سایت رصد كالا محفوظ است

رصد كالا

یافتن بهترین قیمت برای کالاها